Rust- en slaapplaats Copy

De wereld van je hond staat op zijn kop. Hij heeft niet alleen net een nieuw thuis gekregen, ga er ook maar vanuit dat hij de afgelopen maanden als één grote aardverschuiving heeft beleefd.

Alles wat hij kende is weg. Hij heeft een reis achter de rug, is door veel handen gegaan en heeft enorm veel indrukken opgedaan die hij onmogelijk kon verwerken. Zijn stress-emmertje is óvervol! 

Slapen is zó belangrijk

Slapen is dan van groot belang. Daarmee verwerkt de hond de vele indrukken en stress. Ga uit van ongeveer twaalf uur slaap en regelmatige rust per dag. Kijk of de hond daar ook echt aan komt. Met rust bedoelen we lekker liggen en relaxen. Is die rust er niet, zorg voor een betere rustplaats waar hij niet gestoord wordt tijdens de rustmomenten. 

Rustig activiteiten opbouwen

Geef je hond rust totdat je merkt dat hij uit zichzelf meer interesse in de omgeving krijgt en ontspannen reageert op prikkels. Als dat gebeurt, kun je langzaam gaan opbouwen met het aanbieden van activiteiten.

Door je hond vanaf het begin goed te observeren, ga je ontdekken welke signalen hij geeft als hij moe wordt. Dit kan hij doen via gedrag of mimiek. Als je ziet dat je hond moe wordt, zorg dan dat hij zo snel mogelijk kan rusten om bij te komen van de indrukken. Als je hond ervaart dat dit prettig is, zal hij steeds vaker zelf ook zijn rust gaan pakken. Daarmee komt hij steeds meer in balans.

Tip: voorspelbaarheid is ontzettend belangrijk in het leven van een hond. Dat klinkt saai, maar het geeft hem juist een gevoel van veiligheid. Je hond weet wat er gaat gebeuren en kan daardoor op andere momenten beter zijn rust nemen. Kijk hoe je voorspelbaarheid kunt verweken in jullie leven samen.