Algemene voorwaarden

De Huisdierenschool staat voor een doeltreffende en betrouwbare manier om via ons platform de relatie te verbeteren tussen huisdieren en mens. 

AANSPRAKELIJKHEID

Niettemin kunnen fouten of omissies niet worden uitgesloten. De Huisdierenschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuistheden in gegevens en verouderde informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES

Om onze bezoekers van dienst te zijn, verwijst huisdierenschool.nl door naar websites van andere organisaties. Deze websites worden zorgvuldig geselecteerd. De Huisdierenschool is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan dan ook niet voor de inhoud van deze websites aansprakelijk worden gesteld.

VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of gedeeld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Bekijk hier onze privacyverklaring.

BESCHIKBAARHEID

Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar de Huisdierenschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

HET AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op deze website berust bij de Huisdierenschool of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal ter beschikking hebben gesteld aan de Huisdierenschool. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan naar voorafgaande toestemming van de Huisdierenschool.

AANKOOP CURSUS

De bijdrage die je doet als je supporter wordt komt ten goede aan de stichting. Met de bijdrage die wij ontvangen kunnen wij onze doelstelling behalen, namelijk zoveel mogelijk dieren aan een fijn nieuw thuis helpen. Maar mocht je niet tevreden zijn met de cursus krijg je je geld terug.